“Interpedia är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation vars verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. ”

Aktuellt

5.5.2022 Blogg

Ett internationellt adopterat barn har ofta annorlunda språkutveckling än finskt födda barn eller invandrarbarn. Läs mer »

 

14.4.2022 Blogg

Reflektioner kring den egna berättelsen och identiteten hör till en människas uppväxt Läs mer »

 

23.3.2022 Nyheter

Inlärningsspelet Makedas dag – ett spel om hållbar utveckling riktar sig till Läs mer »

 

1.3.2022 Nyheter

Mången fattig ensamförsörjande mamma i Etiopien frågar sig: ”Var kan mina barn Läs mer »