“Interpedia är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation vars verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. ”

Aktuellt

3.6.2021 Blogg

Utbildning är en mänsklig rättighet. En likvärdig utbildning av god kvalitet är också nödvändig med tanke på att uppnå målsättningen för en hållbar utveckling. Varför är det viktigt att just flickor får utbildning? Läs mer »

 

6.5.2021 Blogg

Meron Laine är dam- och herrfrisör och adopterad från Etiopien. Hon har under sin dryga 20-åriga karriär sett vilken betydelse håret har särskilt i de adopterades liv och i deras identitetsbildning. Läs mer »

 

30.4.2021 Blogg

Internationella adoptioner har under de senaste månaderna diskuterats livligt särskilt i Nederländerna och i Sverige. Diskussionen har väckt frågor även i Finland. Läs mer »

 

9.4.2021 Nyheter

På sistone har frågan om dubbelt medborgarskap väckt diskussion bland adopterade och Läs mer »