Länkar och litteratur


Interpedia är medlem i följande organisationer


EURADOPT (samarbetsorganisation för europeiska adoptionsorganisationer)
www.euradopt.org

Lastensuojelun Keskusliitto – Centralförbundet för barnskydd(LSKL)
www.lskl.fi

Opintotoiminnan Keskusliitto – Centralförbundet för bildningsverksamhet (OK)
www.okry.fi

Nordic Adoption Council (NAC)
www.nordicadoption.org


NAC:s medlemsorganisationer

Finland


Pelastakaa Lapset ry – Rädda barnen rf
www.pelastakaalapset.fi

Helsingfors stad
www.hel.fi

Adoptioperheet ry – Adoptivfamiljer rf
www.adoptioperheet.fi

Sverige


Adoptionscentrum
http://www.adoptionscentrum.se/
www.facebook.com/adoptionscentrum

Barnen Framför Allt
http://www.bfa-a.se

Barnens Vänner
http://www.bvadopt.se

FFIA
www.ffia.se

Norge


Adosjonsforum
http://www.adopsjonsforum.no/

InorAdopt
http://www.inoradopt.no

Verdens Barn
http://www.verdensbarn.no

Danmark


Adoption Center
http://www.a-c.dk

Danadopt
http://www.danadopt.dk/

Adoption & Samfund
http://www.adoption.dk/

Island


Icelandic Adoption Society
www.isadopt.is

Övriga finländska samarbetspartner

Yhteiset Lapsemme ry – Våra gemensamma barn rf
www.yhteisetlapsemme.fi

KAA ry
http://www.kaary.net/

VIA rf
VIA i Facebook

Adoptionskuratorn
http://www.yhteisetlapsemme.fi/kv_adoptio_kuraattori.html

Tmi Adoptioplus
www.adoptioplus.fi

Capacitas Familia
www.capacitasfamilia.fi

Liv1Lär
www.mrex.fi/Liv1Lar

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
http://www.familiaclub.fi/

RASMUS-nätverket mot rasism
www.rasmus.fi

Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland (adoptionsnämnden)
http://www.stm.fi/sv/ministeriet/namnder/adoptio

http://www.stm.fi/stm/neuvottelukunnat/adoptio/etusivu (på finska)

Interpedias publikationer om adoption

Lista över publikationer samt beställningar Läs mera 

Finskspråkig adoptionslitteratur

 

Ahola, Suvi 1999. Iljan äidiksi. Porvoo: Helsinki: Juva: WSOY.

Kurjonen, Reetta 2008. Minä, adoptoitu: kertomus äitiydestä, äidittömyydestä, lapsista ja lapsettomuudesta. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino.

Kymmenen tarinaa adoptiovanhemmuudesta. 2006 Yhteiset Lapsemme ry.

Miró, Asha 2005. Gangesin tytär: erään adoption tarina. Suomentanut Sari Selander. Helsinki: Like.

Mylläri, Anu 2006. Adoptoitu. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

Peltomaa, Marianne 2000. Matka. Helsinki: Schildts.

Peltomaa, Marianne 2002. Oikea perhe. Helsinki: Schildts.

Peltomaa, Marianne 2007. Ihon alla. Helsinki: Schildts.

Peltoniemi-Ojala, Maarit 1999. Oma lapsi - vihdoinkin. Pelastakaa Lapset.

Rastas, Anna 2007. Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Svenskspråkig adoptionslitteratur


Bergqvist-Larsson, Solveig 1999. Låtsasmorsa: en dramatisk berättelse om ett utsatt föräldraskap och ett sårat barn Borlänge: Björnen Förslags AB.

Brenckert, Eva 2002. Äntligen adoptivföräldrer.Stockholm: Bilda Förlag.

Creutzer, Annika 2002. Adoptera: Ett sätt att bli förälder. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Dorow, Sara 2002. När du föddes i Kina: en minnesbok för barn som adopterats från Kina. översättning och bearbetning: Eva C Johansson. Stockholm : Q Books.

Elias, Anna. 2000. Det livet ger: en bok om barnlöshet och adoption. Västerås: Författarhuset.

French, Sofia 2005. På jakt efter Mr Kim i Seoul. Stockholm : Wahlström & Widstrand

Landerholm, Lotta 2003. Lämnad. Vald. Och sen? Stockholm : Alfabeta/Anamma

Lindström,Sofia & Trotzig, Astrid 2003. Hitta hem: Vuxna adopterade från Korea berättar. Stockholm: Bonnier.

Peltomaa, Marianne 1999. Resan. Helsingfors: Schildts.

Peltomaa, Marianne 2002. En riktig familj. Helsingfors: Schildts.

Peltomaa, Marianne 2007. Färgen under huden. Helsingfors: Schildts.

Von Melen, Anna. 2000. Adopterade får barn. NIA

Weigl, Kerstin 2001. Längtansbarnen. Norstedts Förlag.

Engelskspråkig adoptionslitteratur


Dorow, Sara 1997. When you were born in China: A Memory Book For Children Adopted From China. St. Paul: Yeong & Yeong Book Company.

Dorow, Sara. 1999. I Wish for You a Beautiful Life: Letters from the Korean Birth Mothers of Ae Ran Won to Their Children. St. Paul: Yeong & Yeong Book Company.

Hill, Dave 2006. The Adoption. London: Headline Review.

Palmer, Ian 2009. What to expect when you're adopting ...: a practical guide to the decisions and emotions involved in adoption. London: Vermilion.

Pat, Thomas 2003. My parents picked me! a first look at adoption. London: Hodder Wayland.

Rendall, Jonathan 2006. Garden hopping: a memoir of adoption. Edingburgh: Canongate.